Projekty

 

 

Podpora MŠ Kraiczova formou projektu šablony III

 

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Kraiczova 362, okres Vsetín, příspěvková organizace získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu Podpora MŠ Kraiczova formou projektu šablony III (registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019116).

Finanční podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva
č. 02_20_080 – Šablony III – mimo hlavní město Praha.   

Projekt bude realizován v období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022. Jeho cílem je podpora mateřské školy v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna bude personální podpora mateřské školy v podobě školního asistenta, čímž bude moci mateřská škola nabídnout větší podporu zejména předškolním dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Díky projektu může mateřská škola rovněž zrealizovat projektový den ve výuce a projektový den mimo školu. Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

 

Realizace projektu celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.