7.6.2024

Podpora MŠ Kraiczova formou Šablon I OPJAK

Mateřská škola Valašské Meziříčí Kraiczova 362, okres Vsetín, příspěvková organizace získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu "Podpora MŠ Kraiczova formou Šablon I OPJAK" (reg. číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0005232).

Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablony pro mateřské, základní a základní umělecké školy. Mateřská škola Kraiczova tak může navázat na úspěšnou realizaci předchozích projektů Šablony I, II a III z OP VVV.

Projekt je realizován v období od 1.3.2023 do 28.2.2025 a cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky, prostřednictvím zvolených aktivit projektu.

Díky projektu bude opět zajištěna personální podpora mateřské školy v podobě školního asistenta, který bude pracovat především u dětí, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Především těmto dětem pak zajistí větší podporu. Tato pozice přispívá k zajištění adekvátních podmínek a akceptování individuality dítěte, k vedení k prosociálnímu chování, samostatnému myšlení a celkové samostatnosti. 

Realizace projektu "Podpora MŠ Kraiczova formou Šablon I OPJAK" celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání v MŠ Kraiczova.

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".