Myšky - II.třída

S dětmi pracují: Marie Pobořilová, Karina Moslerová

Třída pro děti ve věku 3-5 let

Další aktivity třídy:

 • atletická příprava v SVČ Domeček "Školka v pohybu"
 • předplavecká výuka v Plavecké škole ve Valašském Meziříčí
 • Canisterapie - program ve spolupráci s organizací Podané ruce
 • dopravní hřiště
 • návštěvy divadelních představení v KZ, nebo v MŠ
 • programy pořádané Hvězdárnou ve VM
 • Vítání občánků
 • maminky čtou dětem
 • posezení s rodiči a dětmi u vánočního stromečku
 • Vánoční a Velikonoční tvoření rodičů s dětmi
 • zimní výlet do hor spojený s bobováním
 • návštěvy knihovny, kde u dětí vzbuzujeme zájem o knihu (prohlížení, čtení, povídání)
 • návštěvy Policie, Hasičů se zaměřením na práci záchranářů
 • turisticko-tématické vycházky do okolí naší MŠ, města a přírody