Medvídci - III. třída

S dětmi pracují: Lic. Veronika Plassová a Jana Mikulenková 

Třída pro děti ve věku 3-6 let. 

Další aktivity třídy:

 • atletická příprava - "Školka v pohybu" v SVČ Domeček
 • rozvíjíme výtvarné a estetické aktivity - kresba, malba, práce s rozmanitým materiálem
 • posezení s rodiči a dětmi u vánočního stromečku
 • Vánoční a Velikonoční tvoření rodičů s dětmi
 • zimní výlet do hor spojený s bobováním
 • návštěvy knihovny, kde u dětí vzbuzujeme zájem o knihu (prohlížení, čtení, povídání)
 • čtení rodičů s dětmi - setkání rodičů v MŠ
 • návštěvy Policie, Hasičů se zaměřením na práci záchranářů
 • navštěvujeme divadelní představení v KZ, nebo v MŠ
 • turisticko-tématické vycházky do přírody
 • dopravní hřiště
 • programy pořádané Hvězdárnou ve VM
 • Vítání občánků
 • Canisterapie