Berušky - I. třída

S dětmi pracují: Dagmar Štáblová, Šárka Zuzaňáková, Alena Janyšková, DiS.,

                        asistentky Zdeňka Ptáčková a Barbora Sadílková. 

Třída pro děti ve věku 5-7 let se zaměřením na seznamování se s anglickým jazykem, kdy slovní zásobu rozšiřujeme formou her, písní, říkadel a obrázků. Pracujeme podle učebnice "Cookie and friends" A, B, doplněnou o omalovánky, pracovní listy, obrázky a výuková CD. Dětskou slovní zásobu rozvíjíme dle týdenních témat (značky, barvy, číslovky, abeceda, jídlo, tvary....)

Další aktivity třídy:

 • zařazujeme pravidelné pohybové aktivity, zdravotní cvičení obohacené o prvky "jógy", která přináší zklidnění, rozvíjí pozornost a paměť
 • atletická příprava - "Školka v pohybu" v SVČ Domeček
 • rozvíjíme výtvarné a estetické aktivity - kresba, malba, práce s rozmanitým materiálem
 • posezení s rodiči a dětmi u vánočního stromečku
 • Vánoční a Velikonoční tvoření rodičů s dětmi
 • zimní výlet do hor spojený s bobováním
 • keramická dílna SVČ Domeček
 • návštěvy knihovny, kde u dětí vzbuzujeme zájem o knihu (prohlížení, čtení, povídání)
 • čtení rodičů s dětmi - setkání rodičů v MŠ
 • návštěvy Policie, Hasičů se zaměřením na práci záchranářů
 • turisticko-tématické vycházky do přírody
 • dopravní hřiště
 • návštěvy divadelních představení v KZ, nebo v MŠ
 • programy pořádané Hvězdárnou ve VM
 • Vítání občánků
 • Canisterapie