Fotografování dětí

V pátek 26.4. 2019 od 9 hodin se děti fotografují na společnou fotografii, možné i skupinové foto; berušky i na tablo.

Marie Pobořilová